Home / เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก / เหรียญ 5 บาท / เหรียญ 5 บาท เจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2520
เหรียญ 5 บาท เจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2520
เหรียญ 5 บาท (นิกเกิล) วาระที่ 1

เหรียญ 5 บาท เจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2520

เหรียญ 5 บาท : วาระที่ 1 (เหรียญ ภ.ป.ร.)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2520

รายละเอียดของเหรียญ :
– เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบไส้ทองแดง ราคาห้าบาท
– ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร
– โลหะสีขาว ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 75, นิกเกิล ร้อยละ 25
– โลหะส่วนที่เป็นไส้ ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 99.5
– ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร หนักเหรียญละ 12 กรัม

รายละเอียดทั่วไป :
– เหรียญ 5 บาท ที่ระลึก, เหรียญ 5 บาท วาระที่ 1
– เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2520
– ประกาศกำหนดลักษณะเหรียญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2520
– ประกาศออกใช้เหรียญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2520
– ประกาศออกใช้เป็นเหรียญที่ระลึก แบบที่ 1 (เรียงลำดับตามชนิดราคา และวันที่ประกาศใช้)
– จำนวนการผลิตเหรียญ ไม่เกิน 5,000,000 เหรียญ

เหรียญ 5 บาท เจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2520

ลวดลายด้านหน้าของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์เบื้องขวา ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย

ภายในวงขอบเหรียญ :
– ด้านขวา มีข้อความว่า “ประเทศไทย”
– ด้านซ้าย มีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙”

เหรียญ 5 บาท เจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2520

ลวดลายด้านหลังของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎ ยอดพระมหามงกุฎมีรัศมี

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีข้อความว่า “๕ ธันวาคม ๒๕๒๐”
– ด้านขวา มีเลขบอกราคาว่า “๕”
– ด้านซ้าย มีข้อความว่า “บาท”
– เบื้องล่าง มีข้อความว่า “พระชนมายุ ๕๐ พรรษา”

เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกัน
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2520 ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดลักษณะของเหรียญไว้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 จำนวน 2 ชนิดราคา ได้แก่

แบบธรรมดา : เหรียญ 5 บาท / เหรียญ 5,000 บาท

แบบขัดเงา : ไม่มี

****************************
เรียบเรียงโดย : ลิงรักเหรียญ
อ้างอิงข้อมูลจาก :
The Treasury Department (กรมธนารักษ์)
WIKIPEDIA (สารานุกรมเสรี)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก. เล่ม 94 ตอนที่ 120 (1 ธันวาคม 2520)

About ลิงรักเหรียญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *