Home / เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก / เหรียญ 20 บาท / เหรียญ 20 บาท ครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2538
เหรียญ 20 บาท ครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2538
เหรียญ 20 บาท วาระที่ 3

เหรียญ 20 บาท ครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2538

เหรียญ 20 บาท : วาระที่ 3 (เหรียญวายุภักษ์)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง ในวันที่ 14 เมษายน 2538

รายละเอียดของเหรียญ :
– เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคายี่สิบบาท
– ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร
– โลหะสีขาว ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 75, นิกเกิล ร้อยละ 25
– ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร หนักเหรียญละ 15 กรัม

รายละเอียดทั่วไป :
– เหรียญ 20 บาท ที่ระลึก, เหรียญ 20 บาท วาระที่ 3
– เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวันที่ 14 เมษายน 2538
– ประกาศกำหนดลักษณะเหรียญ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2538
– ประกาศออกใช้เหรียญ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2538
– ประกาศออกใช้เป็นเหรียญที่ระลึก แบบที่ 3 (เรียงลำดับตามชนิดราคา และวันที่ประกาศใช้)
– จำนวนการผลิตเหรียญ ไม่เกิน 800,000 เหรียญ

เหรียญ 20 บาท ครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2538

ลวดลายด้านหน้าของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลอากาศ สวมสายสร้อยจักรี และทรงสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ประดับปีกเครื่องหมายนักบิน และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
– มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล สวมสายสร้อยจักรี ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์

ภายในวงขอบเหรียญ :
– ด้านขวา มีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙”
– ด้านซ้าย มีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๕”

เหรียญ 20 บาท ครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2538

ลวดลายด้านหลังของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงการคลัง
– ประกอบด้วย นกวายุภักษ์

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีข้อความว่า “๑๒๐ ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๑๘ – ๒๕๓๘”
– เบื้องล่าง มีข้อความว่า “ประเทศไทย” และข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” ตามลำดับ

เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกัน
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง ในวันที่ 14 เมษายน 2538 ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้น โดยออกใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 130 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 จำนวน 4 ชนิดราคา ได้แก่

แบบธรรมดา : เหรียญ 20 บาท / เหรียญ 600 บาท

แบบขัดเงา : เหรียญ 20 บาท / เหรียญ 600 บาท

****************************
เรียบเรียงโดย : ลิงรักเหรียญ
อ้างอิงข้อมูลจาก :
The Treasury Department (กรมธนารักษ์)
WIKIPEDIA (สารานุกรมเสรี)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก. เล่ม 112 ตอนที่ 13 ก (30 มีนาคม 2538)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ง. เล่ม 112 ตอนที่ 27 ง (4 เมษายน 2538)

About ลิงรักเหรียญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *