Home / เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก / เหรียญ 10 บาท (สองสี) / เหรียญ 10 บาท ครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2543
เหรียญ 10 บาท ครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2543
เหรียญ 10 บาท (สองสี) วาระที่ 11

เหรียญ 10 บาท ครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2543

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 11 (เหรียญสภาพัฒน์)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543

รายละเอียดความเป็นมา :
– คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543
– เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาส ครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543

รายละเอียดของเหรียญ :
– เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท
– ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ
– โลหะสีขาว ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 75, นิกเกิล ร้อยละ 25
– โลหะสีทอง ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 92, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6, นิกเกิล ร้อยละ 2
– ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร หนักเหรียญละ 8.5 กรัม
– อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด เนื้อโลหะเผื่อร้อยละ 1 และน้ำหนักเผื่อ 30 เซนติกรัม ต่อ 1 เหรียญ

รายละเอียดทั่วไป :
– เหรียญ 10 บาท สองสี ที่ระลึก, เหรียญ 10 บาท (สองสี) วาระที่ 11
– เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543
– ประกาศกำหนดลักษณะเหรียญ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542
– ประกาศออกใช้เหรียญ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542
– ประกาศออกใช้เป็นเหรียญที่ระลึก แบบที่ 11 (เรียงลำดับตามชนิดราคา และวันที่ประกาศใช้)
– จำนวนการผลิตเหรียญ ไม่เกิน 1,900,040 เหรียญ

เหรียญ 10 บาท ครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2543

ลวดลายด้านหน้าของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล

ภายในวงขอบเหรียญ :
– มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙” และ “ประเทศไทย” ตามลำดับ
– มีจุดกลม คั่นระหว่างข้อความทั้งสอง

เหรียญ 10 บาท ครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2543

ลวดลายด้านหลังของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีรูปเครื่องหมายราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– ประกอบด้วย พระนารายณ์, พระอิศวร, พระพรหม
– เทพทั้งสามองค์ ทรงประทับบนพระแท่น

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีข้อความว่า “๕๐ ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓”
– เบื้องล่าง มีข้อความบอกราคาว่า “๑๐ บาท” และข้อความว่า “๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓” ตามลำดับ
– มีจุดกลม คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง

เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกัน
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้น โดยออกใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 158 (พุทธศักราช 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2501 จำนวน 1 ชนิดราคา ได้แก่

แบบธรรมดา : เหรียญ 10 บาท (สองสี)

แบบขัดเงา : ไม่มี

****************************
เรียบเรียงโดย : ลิงรักเหรียญ
อ้างอิงข้อมูลจาก :
The Treasury Department (กรมธนารักษ์)
WIKIPEDIA (สารานุกรมเสรี)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก. เล่ม 117 ตอนที่ 27 ก (28 มีนาคม 2543)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ง. เล่ม 117 ตอนพิเศษ 29 ง (29 มีนาคม 2543)

About ลิงรักเหรียญ

Check Also

เหรียญ 10 บาท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท ( …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *