Home / เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก / เหรียญ 10 บาท (สองสี) / เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก พุทธศักราช 2542
เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก พุทธศักราช 2542
เหรียญ 10 บาท (สองสี) วาระที่ 10

เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 10 (เหรียญพญานาค)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก ในวันที่ 7 มกราคม 2543

รายละเอียดความเป็นมา :
– คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542
– เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก ในวันที่ 7 มกราคม 2543

รายละเอียดของเหรียญ :
– เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท
– ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ
– โลหะสีขาว ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 75, นิกเกิล ร้อยละ 25
– โลหะสีทอง ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 92, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6, นิกเกิล ร้อยละ 2
– ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร หนักเหรียญละ 8.5 กรัม
– อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด เนื้อโลหะเผื่อร้อยละ 1 และน้ำหนักเผื่อ 30 เซนติกรัม ต่อ 1 เหรียญ

รายละเอียดทั่วไป :
– เหรียญ 10 บาท สองสี ที่ระลึก, เหรียญ 10 บาท (สองสี) วาระที่ 10
– เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวันที่ 7 มกราคม 2543
– ประกาศกำหนดลักษณะเหรียญ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542
– ประกาศออกใช้เหรียญ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542
– ประกาศออกใช้เป็นเหรียญที่ระลึก แบบที่ 10 (เรียงลำดับตามชนิดราคา และวันที่ประกาศใช้)
– จำนวนการผลิตเหรียญ ไม่เกิน 3,000,000 เหรียญ

เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก พุทธศักราช 2542

ลวดลายด้านหน้าของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผินพระพักตร์ตรง ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก ทรงสวมสายสร้อยจักรี
– มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ตรง ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ทรงสวมสายสร้อยจักรี ทรงประดับตราราชวัลลภและเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.”

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ไขว้
– ด้านขวาและด้านซ้ายของเครื่องหมายดังกล่าว มีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๕” และ “รัชกาลที่ ๙” ตามลำดับ
– เบื้องล่าง มีลายช่อชัยพฤกษ์

เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก พุทธศักราช 2542

ลวดลายด้านหลังของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีรูปเครื่องหมายราชการของกรมแพทย์ทหารบก
– วงในประกอบด้วย พญานาคพันคบเพลิงประกอบจักร, ช่อชัยพฤกษ์
– วงนอกประกอบด้วย ลายกนก, ข้อความว่า “กรมแพทย์ทหารบก”

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีข้อความว่า “๑๐๐ ปี กรมแพทย์ทหารบก ๗ มกราคม ๒๔๔๓ – ๒๕๔๓”
– เบื้องล่าง มีข้อความว่า “ประเทศไทย” และข้อความบอกราคาว่า “๑๐ บาท” ตามลำดับ
– มีดอกประจำยาม คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกัน
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก ในวันที่ 7 มกราคม 2543 ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้น โดยออกใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 156 (พุทธศักราช 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2501 จำนวน 1 ชนิดราคา ได้แก่

แบบธรรมดา : เหรียญ 10 บาท (สองสี)

แบบขัดเงา : ไม่มี

****************************
เรียบเรียงโดย : ลิงรักเหรียญ
อ้างอิงข้อมูลจาก :
The Treasury Department (กรมธนารักษ์)
WIKIPEDIA (สารานุกรมเสรี)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก. เล่ม 116 ตอนที่ 90 ก (30 กันยายน 2542)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ง. เล่ม 116 ตอนพิเศษ 75 ง (1 ตุลาคม 2542)

About ลิงรักเหรียญ

Check Also

เหรียญ 10 บาท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท ( …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *