Home / เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก / เหรียญ 10 บาท (สองสี) / เหรียญ 10 บาท มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2539
เหรียญ 10 บาท มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2539
เหรียญ 10 บาท (สองสี) วาระที่ 1

เหรียญ 10 บาท มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2539

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 1 (เหรียญกาญจนาภิเษก)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539

รายละเอียดความเป็นมา :
– คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2539
– เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี ตามคติสากล ซึ่งเป็นการครองราชย์ที่มีระยะเวลานานที่สุด ในประวัติศาสตร์ชาติไทย

รายละเอียดของเหรียญ :
– เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท
– ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ
– โลหะสีขาว ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 75, นิกเกิล ร้อยละ 25
– โลหะสีทอง ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 92, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6, นิกเกิล ร้อยละ 2
– ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร หนักเหรียญละ 8.5 กรัม
– อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด เนื้อโลหะเผื่อร้อยละ 1 และน้ำหนักเผื่อ 30 เซนติกรัม ต่อ 1 เหรียญ

รายละเอียดทั่วไป :
– เหรียญ 10 บาท สองสี ที่ระลึก, เหรียญ 10 บาท (สองสี) วาระที่ 1
– เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539
– ประกาศกำหนดลักษณะเหรียญ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2539
– ประกาศออกใช้เหรียญ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2539
– ประกาศออกใช้เป็นเหรียญที่ระลึก แบบที่ 1 (เรียงลำดับตามชนิดราคา และวันที่ประกาศใช้)
– จำนวนการผลิตเหรียญ ไม่เกิน 181,490,000 เหรียญ

เหรียญ 10 บาท มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2539

ลวดลายด้านหน้าของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ตรง ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร”
– เบื้องล่าง มีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙”
– มีลายกระหนก คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

เหรียญ 10 บาท มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2539

ลวดลายด้านหลังของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี
– ประกอบด้วย พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 โดยมีตราพระบรมราชวงศ์จักรี และพระมหาพิชัยมงกุฎ อยู่ด้านบน, พานเครื่องสูง 2 ชั้น, ช้าง 2 เชือก เทินตราพระราชลัญจกร อยู่ภายใต้พระเศวตฉัตรทั้งสองข้าง

ภายในวงขอบเหรียญ :
– ด้านขวา มีข้อความว่า “ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี”
– ด้านซ้าย มีข้อความว่า “๙ มิถุนายน ๒๕๓๙” และ “ประเทศไทย” ตามลำดับ
– เบื้องบน มีข้อความว่า “กาญจนาภิเษก”
– เบื้องล่าง มีข้อความบอกราคาว่า “๑๐ บาท”

เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกัน
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539 ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้น โดยออกใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 139 (พุทธศักราช 2539) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 140 (พุทธศักราช 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2501 จำนวน 23 ชนิดราคา ได้แก่

แบบธรรมดา : เหรียญ 1 สตางค์ / เหรียญ 5 สตางค์ / เหรียญ 10 สตางค์ / เหรียญ 25 สตางค์ / เหรียญ 50 สตางค์ / เหรียญ 1 บาท / เหรียญ 2 บาท / เหรียญ 5 บาท / เหรียญ 10 บาท (สองสี) / เหรียญ 20 บาท / เหรียญ 150 บาท / เหรียญ 300 บาท / เหรียญ 600 บาท / เหรียญ 1,500 บาท / เหรียญ 3,000 บาท / เหรียญ 6,000 บาท

แบบขัดเงา : เหรียญ 20 บาท / เหรียญ 150 บาท / เหรียญ 300 บาท / เหรียญ 600 บาท / เหรียญ 1,500 บาท / เหรียญ 3,000 บาท / เหรียญ 6,000 บาท

****************************
เรียบเรียงโดย : ลิงรักเหรียญ
อ้างอิงข้อมูลจาก :
The Treasury Department (กรมธนารักษ์)
WIKIPEDIA (สารานุกรมเสรี)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก. เล่ม 113 ตอนที่ 32 ก (19 สิงหาคม 2539)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ง. เล่ม 113 ตอนที่ 67 ง (20 สิงหาคม 2539)

About ลิงรักเหรียญ

Check Also

เหรียญ 10 บาท เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท ( …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *