Home / เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก / เหรียญ 2 บาท / เหรียญ 2 บาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาฯ พุทธศักราช 2522
เหรียญ 2 บาท สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาฯ พุทธศักราช 2522
เหรียญ 2 บาท วาระที่ 1

เหรียญ 2 บาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาฯ พุทธศักราช 2522

เหรียญ 2 บาท : วาระที่ 1 (เหรียญพระพิรุณ)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2522

รายละเอียดของเหรียญ :
– เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาสองบาท
– ไม่ขัดเงา วงขอบนอกเรียบ
– โลหะสีขาว ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 75, นิกเกิล ร้อยละ 25
– ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร หนักเหรียญละ 9 กรัม

รายละเอียดทั่วไป :
– เหรียญ 2 บาท ที่ระลึก, เหรียญ 2 บาท วาระที่ 1
– เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2522
– ประกาศกำหนดลักษณะเหรียญ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2522
– ประกาศออกใช้เหรียญ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2522
– ประกาศออกใช้เป็นเหรียญที่ระลึก แบบที่ 1 (เรียงลำดับตามชนิดราคา และวันที่ประกาศใช้)
– จำนวนการผลิตเหรียญ ไม่เกิน 800,000 เหรียญ

เหรียญ 2 บาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาฯ พุทธศักราช 2522

ลวดลายด้านหน้าของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงผินพระพักตร์เบื้องขวา ทรงเครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงฉลองพระองค์ครุยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภายในวงขอบเหรียญ :
– ด้านขวา มีข้อความว่า “เจ้าฟ้าจุฬาภรณ”
– ด้านซ้าย มีข้อความว่า “ประเทศไทย”

เหรียญ 2 บาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาฯ พุทธศักราช 2522

ลวดลายด้านหลังของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีรูปเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ประกอบด้วย พระพิรุณทรงนาค, ลายประจำยาม, ข้อความว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๘๖”

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีข้อความว่า “เฉลิมพระเกียรติ ทรงสำเร็จการศึกษา” และ “๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๒” ตามลำดับ
– เบื้องล่าง มีข้อความบอกราคาว่า “๒ บาท”
– มีลายประจำยาม คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกัน
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2522 ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้น โดยออกใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 จำนวน 3 ชนิดราคา ได้แก่

แบบธรรมดา : เหรียญ 2 บาท / เหรียญ 10 บาท (สีเดียว) / เหรียญ 300 บาท

แบบขัดเงา : ไม่มี

****************************
เรียบเรียงโดย : ลิงรักเหรียญ
อ้างอิงข้อมูลจาก :
The Treasury Department (กรมธนารักษ์)
WIKIPEDIA (สารานุกรมเสรี)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก. เล่ม 96 ตอนที่ 193 (22 พฤศจิกายน 2522)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ง. เล่ม 96 ตอนที่ 193 (22 พฤศจิกายน 2522)

About ลิงรักเหรียญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *