Home / เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก / เหรียญ 10 บาท (สีเดียว) / เหรียญ 10 บาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 25 ปี รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2514
เหรียญ 10 บาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 25 ปี รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2514
เหรียญ 10 บาท (สีเดียว) วาระที่ 1

เหรียญ 10 บาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 25 ปี รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2514

เหรียญ 10 บาท (สีเดียว) : วาระที่ 1 (เหรียญรัชดาภิเษก)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวารดิถีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 25 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514

รายละเอียดของเหรียญ :
– เหรียญกษาปณ์เงิน (เงินผสมทองแดง) ราคาสิบบาท
– ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร พื้นและลวดลายเหรียญขัดมัน
– โลหะเงิน ประกอบด้วย เงิน ร้อยละ 80, ทองแดง ร้อยละ 20
– ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20.5 มิลลิเมตร หนักเหรียญละ 5 กรัม

รายละเอียดทั่วไป :
– เหรียญ 10 บาท สองสี ที่ระลึก, เหรียญ 10 บาท (สีเดียว) วาระที่ 1
– เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514
– ประกาศกำหนดลักษณะเหรียญ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2514
– ประกาศออกใช้เหรียญ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2514
– ประกาศออกใช้เป็นเหรียญที่ระลึก แบบที่ 1 (เรียงลำดับตามชนิดราคา และวันที่ประกาศใช้)
– จำนวนการผลิตเหรียญ ไม่เกิน 2,000,000 เหรียญ

เหรียญ 10 บาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 25 ปี รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2514

ลวดลายด้านหน้าของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” และ “รัชกาลที่ ๙” ตามลำดับ
– เบื้องล่าง มีข้อความว่า “ครองราชย์ ครบ ๒๕ ปี”

เหรียญ 10 บาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 25 ปี รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2514

ลวดลายด้านหลังของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ประดิษฐานเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร เปล่งรัศมีน้อยใหญ่ออกไปโดยรอบ

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีข้อความว่า “รัฐบาลไทย” และ “๙ มิ.ย. ๒๕๑๔” ตามลำดับ
– เบื้องล่าง มีข้อความบอกราคาว่า “๑๐ บาท”
– มีลายกนก คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกัน
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวารดิถีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 25 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้น โดยออกใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 จำนวน 3 ชนิดราคา ได้แก่

แบบธรรมดา : เหรียญ 10 บาท (สีเดียว) / เหรียญ 400 บาท / เหรียญ 800 บาท

แบบขัดเงา : ไม่มี

****************************
เรียบเรียงโดย : ลิงรักเหรียญ
อ้างอิงข้อมูลจาก :
The Treasury Department (กรมธนารักษ์)
WIKIPEDIA (สารานุกรมเสรี)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก. เล่ม 88 ตอนที่ 48 (11 พฤษภาคม 2514)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ง. เล่ม 88 ตอนที่ 48 (11 พฤษภาคม 2514)

About ลิงรักเหรียญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *