Home / เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก / เหรียญ 10 บาท (สองสี) / เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช 2541
เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช 2541
เหรียญ 10 บาท (สองสี) วาระที่ 5

เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช 2541

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 5 (เหรียญประพาสยุโรป)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป ในวันที่ 7 เมษายน 2540

รายละเอียดความเป็นมา :
– คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2541
– เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี ในหลวง รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป โดยเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2440 และเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2450

รายละเอียดของเหรียญ :
– เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท
– ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ
– โลหะสีขาว ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 75, นิกเกิล ร้อยละ 25
– โลหะสีทอง ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 92, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6, นิกเกิล ร้อยละ 2
– ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร หนักเหรียญละ 8.5 กรัม
– อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด เนื้อโลหะเผื่อร้อยละ 1 และน้ำหนักเผื่อ 30 เซนติกรัม ต่อ 1 เหรียญ

รายละเอียดทั่วไป :
– เหรียญ 10 บาท สองสี ที่ระลึก, เหรียญ 10 บาท (สองสี) วาระที่ 5
– เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวันที่ 7 เมษายน 2540
– ประกาศกำหนดลักษณะเหรียญ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2541
– ประกาศออกใช้เหรียญ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2541
– ประกาศออกใช้เป็นเหรียญที่ระลึก แบบที่ 5 (เรียงลำดับตามชนิดราคา และวันที่ประกาศใช้)
– จำนวนการผลิตเหรียญ ไม่เกิน 5,000,000 เหรียญ

เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช 2541

ลวดลายด้านหน้าของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล ทรงสายสะพาย และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรื่องยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประดับเหรียญอิสริยาภรณ์

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
– เบื้องล่าง มีลายกนกช่อใบไม้

เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช 2541

ลวดลายด้านหลังของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีข้อความว่า “๑๐๐ ปี เสด็จประพาสยุโรป” และ “ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๐” ตามลำดับ

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “จปร”
– เบื้องล่าง มีข้อความบอกราคาว่า “๑๐ บาท”

เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกัน
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช 2541 ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้น โดยออกใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 151 (พุทธศักราช 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2501 จำนวน 1 ชนิดราคา ได้แก่

แบบธรรมดา : เหรียญ 10 บาท (สองสี)

แบบขัดเงา : ไม่มี

****************************
เรียบเรียงโดย : ลิงรักเหรียญ
อ้างอิงข้อมูลจาก :
The Treasury Department (กรมธนารักษ์)
WIKIPEDIA (สารานุกรมเสรี)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก. เล่ม 115 ตอนที่ 43 ก (21 กรกฎาคม 2541)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ง. เล่ม 115 ตอนพิเศษ 63 ง (22 กรกฎาคม 2541)

About ลิงรักเหรียญ

Check Also

เหรียญ 10 บาท เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท ( …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *