Home / เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก / เหรียญ 10 บาท (สองสี)

เหรียญ 10 บาท (สองสี)

เหรียญ 10 บาท ครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2543

เหรียญ 10 บาท ครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2543

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 11 (เหรียญสภาพัฒน์)เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในว …

Read More »

เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 10 (เหรียญพญานาค)เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก ในวันที่ 7 มกราคม 2543 รายละเอียดความเป็ …

Read More »

เหรียญ 10 บาท ครบ 125 ปี กรมศุลกากร พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท ครบ 125 ปี กรมศุลกากร พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 9 (เหรียญภาษีอากร)เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 125 ปี กรมศุลกากร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2542 รายละเอียดความเป็นม …

Read More »

เหรียญ 10 บาท เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 8 (เหรียญมหาราช)เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินท …

Read More »

เหรียญ 10 บาท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 7 (เหรียญหกรอบ)เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ …

Read More »

เหรียญ 10 บาท การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2541

เหรียญ 10 บาท การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2541

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 6 (เหรียญเอเชียนเกมส์) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 6 ถึงวั …

Read More »

เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช 2541

เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช 2541

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 5 (เหรียญประพาสยุโรป) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า …

Read More »

เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง พุทธศักราช 2541

เหรียญ 10 บาท ครบ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง พุทธศักราช 2541

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 4 (เหรียญช้างเอราวัณ) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2541 รายละเอียดค …

Read More »

เหรียญ 10 บาท เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2540

เหรียญ 10 บาท เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2540

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 3 (เหรียญวิจัยข้าว) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรางวัลสถาบันวิจ …

Read More »

เหรียญ 10 บาท เฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2539

เหรียญ 10 บาท เฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2539

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 2 (เหรียญแอกริโคลา)เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญแอกร …

Read More »