เหรียญ 5 บาท

เหรียญ 5 บาท เจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2520

เหรียญ 5 บาท เจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2520

เหรียญ 5 บาท : วาระที่ 1 (เหรียญ ภ.ป.ร.) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา ในวันที่ …

Read More »