เหรียญ 2 บาท

เหรียญ 2 บาท ปีเยาวชนสากล พุทธศักราช 2528

เหรียญ 2 บาท ปีเยาวชนสากล พุทธศักราช 2528

เหรียญ 2 บาท : วาระที่ 2 (เหรียญเยาวชน) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในปีเยาวชนสากล พุทธศักราช 2528 รายละเอียดของเหรียญ : – เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว …

Read More »

เหรียญ 2 บาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาฯ พุทธศักราช 2522

เหรียญ 2 บาท สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาฯ พุทธศักราช 2522

เหรียญ 2 บาท : วาระที่ 1 (เหรียญพระพิรุณ) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปร …

Read More »